Баянцагаан багийг тэлэх, дэд бүтцийг дэмжив
Хотын амьдрал 6 жилийн өмнө     128    0
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчидхуралдаж, дөрвөн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ. Хурлын ирцийн бүрэлдэхүүн энэ удаагийн хуралд өндөр үзүүлэлттэй байжээ. Аймгийн ИТХ-ын 11 тэргүүлэгчээс ес нь оролцож, дараахь асуудлыг хэлэлцэв. *Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит XVII хуралдааны бэлтгэл хангасан дүнгийн тухай *Төсөл хэрэгжүүлэх тухай *Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай *Шагналд тодорхойлох тухай Эхнийасуудлын хүрээнд энэ сарын 26-нд болох Аймгийн ИТХ-ын ээлжит XVII хуралдаанд оруулах таван асуудлыг тэргүүлэгчид хэлэлцлээ. Аймгийн хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах талаар 2009-2012 онд баримтласан бодлогын хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээний тухай Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2013 оны санхүүгийн аудитын нэгдсэн дүнгийн тухай Хязгаарлалтын бүс тогтоох журам батлах тухай Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай Аймгийн 2014 оны тодотгосон төсөв  батлах тухай гэсэн 5 асуудлыг тэргүүлэгчид хэлэлцээд энэ сарын 26-нд болох Аймгийн ИТХ-ын XVII хуралдаанд оруулахаар боллоо. Хоёрдугаарт, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн гэр хороолол /ПДУ-н хэсэгт/-ын төвлөрсөн халаалт, инженерийн шугам сүлжээнд холбох төслийг Хотын захирагчийн албаны дарга Б.Батжаргал танилцуулж хэлэлцүүллээ. Төслийн хүрээнд:   Багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох Гэр хорооллын айлууд болон аж ахуйн нэгж багууллагуудыг цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбож, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх Хөрсний болон агаарын бохирдлыг бууруулах Ундны цэвэр усны хангамжийг нэмэгдүүлэх Багийн цаашид хөгжих, тэлэх дэд бүтцийг дэмжих Хаягдал усыг орчны бохирдол үүсгэлгүйгээр зайлуулах системийг бий болгох, дулаан алдагдлыг бууруулхын зэрэгцээ төвийн халаалт нийлүүлэх байгууллагын борлуулалтыг дэмжих зэрэг зорилтудыг хэрэгжүүлэх юм байна. Тэргүүлэгчид энэ асуудлыг хэлэлцээд Аймгийн ИТХ-ын XVII хуралдаанаар оруулахаар боллоо.