Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь гарчээ
Хотын амьдрал 1 жилийн өмнө     121    0
2019 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь батлагдсан байна.  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын математик, физик, химийн даалгаврын гүйцэтгэх хугацаа 100 минут, монгол хэл, англи хэл, орос хэл, биологи, газарзүй, Монгол улсын түүх, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн гүйцэтгэх хугацаа 80 минут байна. Энэ жилээс шалгалтын анхны оноогоо шалгалт өгснөөс хойш нэг цагийн дотор мэдэх боломжтой болж байгаа. ЭЕШ-ын бүртгэл дөрөвдүгээр сарын 15-ны 18:00 цаг хүртэл явагдана. [sgmb id="1"][sgmb id="1"]ХУВААРЬ:  6 дугаар сарын 17-нд - Монгол улсын түүх, Физик хичээлийн, 6 дугаар сарын 18-нд Хими, Газарзүй, Англи хэл, 6 дугаар сарын 19-нд Биологи, Математик, 6 дугаар сарын 20-нд Монгол хэл, Орос хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг