Сурагчдын улсын шалгалтын хуваарь гарлаа
Хотын амьдрал 1 жилийн өмнө     211    0

Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2019 оны бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс авах улсын шалгалтын хуваарийг гаргалаа.  Улсын шалгалтыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх  буюу  5, 9, 12-р ангийн сурагчдаас авах аж. Улсын шалгалт нь ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, төгсөх ангийн үндэсний чанарын үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитойгоор үнэлэх зорилготой юм.