Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөс 63.7 тэрбум төгрөг зарцуулж байна
Хотын амьдрал 2 сарын өмнө     124    0

Эрдэнэт хотод энэ онд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 37.1 тэрбум төгрөгийн 188 ажил, зөвлөх үйлчилгээгээр 300 сая төгрөгийн ажил хийж байна.

Эдгээрээс Баян-Өндөр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 23 ажилд 501.1 сая төгрөг, Жаргалант сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 23 ажилд 714.8 сая төгрөг зарцуулна. Мөн Орхон аймаг-“Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн Хамтын ажиллагааны гэрээгээр гурван ажлыг 13.7 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Дээрх орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас гадна улсын төсвийн хөрөнгөөр 21 ажлыг 25 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа юм.

Цар тахалтай холбоотой улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажлыг багасгаж байгаа ч Эрдэнэт хотод энэ онд нийтдээ 258 ажилд 63.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт зарцуулсан нь өмнөх онуудаас буураагүй аж. Уг хөрөнгө оруулалтууд нь 2020 оны төлөвлөгдсөн ажил юм байна. “Өнөөдрийн байдлаар эдгээрээс 211 ажлын 38.2 тэрбум төгрөгийн гэрээ орж ирсэн. Мөн 200 ажлын гэрээ хийгдсэн. Үүний 161 ажилд нь ажил эрхлэх зөвшөөрлийг нь холбогдох байгууллагаас олгожээ. Харин гарын үсэг зурахаар хүлээгдэж байгаа дөрвөн ажил байна. Улсын  төсвийн эрх шилжсэн 12 ажлаас долоон ажлын гэрээг хийсэн. Баян-Өндөр сумын хоёр ажил гэрээ байгуулах шатандаа явж байна” гэж Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч н.Хишигжаргал мэдээлэл хийлээ.