Ажлын тоо, хөрөнгө оруулалт жилээс жилд өсчээ
Нийгэм, Улс төр 2 сарын өмнө     71    0

2018-2020 оны хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг тоо хэмжээгээ авч үзвэл

- 2018 онд 156 ажилд

- 2019 онд 222 ажилд

- 2020 онд 258 ажилд захиалагчийн хяналтыг тавьж хэрэгжүүлж байна.

Үнийн дүнгээр нь авч үзвэл

- 2018 онд 22.7 тэрбум төгрөг

- 2019 онд 44.9 тэрбум төгрөг

- 2020 онд 63.7 тэрбум төгрөгийн ажилд захиалагчийн хяналтыг тавьж байна. Жил ирэх тусам хөрөнгө оруулалтын ажил нэмэгдэж байгаа нь харагдана.