Эрчим хүчний үнэ нэмэгдлээ
Хотын амьдрал 6 жилийн өмнө     213    0
Өнөөдрөөс эхлэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэгдэж байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос эрчим хүчний үнийг индексжүүлж, хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоолоо. УИХ-аас 2010 онд эрчим хүчний үнэ тарифыг бодит өртөгт нь хүргэх, эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх, цаашид үнэ тарифыг чөлөөлөх асуудлыг тусгасан тогтоолыг баталсан. Иймээс Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос эрчим хүчний салбарын санхүүгийн алдагдлыг бууруулах, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх чиглэлд үнэ тарифын зохицуулалтыг хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх бодлого баримталж байна. Эдийн засаг хямарчихсан энэ үед Эрчим хүчний зохицуулах хорооны энэхүү шийдвэр иргэдэд таалагдахгүй байгаа. Үнэ нэмсэн шийдвэр нь иргэдийн нуруун дээр том ачаа, дарамт болно гэдгийг зарим эдийн засагчид онцолж байгаа. Үүнийхээ оронд эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэгч компаниудын үр ашиггүй зардлуудыг хумих, удирдах ажилтнуудын хангамж, тансаглалыг зогсоох чиглэлд тодорхой хэмжээний хэмнэлт гарах гарц байгааг эдийн засагчид онцолсон. Гэвч Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос хамгийн түрүүнд ард иргэдийнхээ халаасыг тэмтрэхээс өөр арга бодож олсонгүй ийм шийдвэрт хүрсэн бололтой.                Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах цахилгааны тариф 1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно: №                      Ангилал          Хэмжих            нэгж            Тариф 1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр   Үүнд: Нүүрс олборлолт. Боловсруулалт Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт 1.1 Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 138.00 1.2 3 тарифт тоолууртай     а Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 138.00 б Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 244.00 в Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 66.30 2                            Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага 2.1 Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 113.00 2.2 3 тарифт тоолууртай     а Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 113.00 б Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 187.00 в Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 66.30 2.3 “Цахилгаан тээвэр” ХК Төг/кВт.ц 66.30 3 Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг 3.1 10, 11, 12, 1, 2 ,3 дугаар саруудад     а Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 113.00 б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 66.30 3.2 4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад     а Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 22. 00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 113.00 б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 66.30                                    Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тариф 1.Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно: № Хэрэглэгчдийн ангилал            Хэмжих              нэгж              Тариф          /НӨАТ-гүй/ 1          Энгийн тоолууртай     а Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээг Төг/кВт.ц 85.70 б Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээшхи  хэрэглээг Төг/кВт.ц 103.60 2 2 тарифт тоолууртай     а Өдрийн хэрэглээ /өглеөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 91.00 б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06 00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 66.30 3 Сарын суурь тариф Төг/сар 1000.00 Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээ 2.Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно: №            Ангилал        Хэмжих нэгж            Сарын хэрэглээ 1              Айл өрх                кВт.ц                            350